Rituelen zijn diep-menselijk.

We gebruiken ze om belangrijke overgangen in ons leven te markeren. Een ritueel is een moment van verdieping en verbinding. Rituelen helpen ons stil te staan bij wat écht belangrijk is. Ze verbinden ons met ons-zelf, met betekenisvolle anderen, met voorgaande generaties, met de kracht of energie van “het grote geheel”.

Rituelen kunnen gelinkt zijn aan religieuze instituten. Maar dit hoeft niet. Veel mensen voelen zich hiervan “vervreemd”. Ze zijn op zoek naar een alternatief maar weten niet goed wat of hoe?

We voelen en weten dat een moment betekenisvol is maar weten vaak niet hoe daar uitdrukking aan te geven.

Een belangrijke inspiratiebron voor Anders Vieren is de oude wijsheid van natuurvolken of aardegebonden culturen. Hun wijsheid biedt ons ook vandaag inzichten, visies, instrumenten, kaders, symbolen die hier en nu actueel zijn, die antwoord bieden op een aantal (levens-)vragen,...

Het krachtwiel is voor Anders Vieren een belangrijk instrument bij het voorbereiden en begeleiden van vieringen en rituelen. Elk ritueel verbindt ons met de essentie van mens-zijn. We zijn in wezen diep verbonden met de natuur. Het krachtwiel verwijst onder meer naar de vier natuurelementen: aarde, water, wind en vuur. De natuur levert een schat aan krachtige symbolen die heel inspirerend werken bij rituelen.

Anders Vieren werkt vanuit deze inspiratie maar altijd vertrekkend van de vragen en ideeën van de mensen die een ritueel of viering vragen.

Anders Vieren mikt op echtheid en intimiteit. Voor grootse evenementen bent u niet aan het juiste adres.
© Anders Vieren 2008 - www.andersvieren.be - Contact
Webdesign: Ziep