De kracht van een ritueel wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van “getuigen”. Een ritueel vertelt over een “hoogtepunt” in het levensverhaal van een mens. Een verhaal kan pas worden verteld, als er iemand is die luistert. Je kiest uiteraard zelf wie je wil betrekken.

Een ritueel gaat over verbinding, dus ook over de verbinding of verbondenheid met mensen: familie, vrienden,...

Om de kracht van een ritueel te behouden is het belangrijk dat er minstens één getuige is.

© Anders Vieren 2008 - www.andersvieren.be - Contact
Webdesign: Ziep