Elke levenswending is een scharniermoment, een overgang. Het betekent altijd loslaten, afscheid nemen van wat was en meenemen wat waardevol is. Tegelijk stellen we ons open voor wat komt. Gretig of juist heel voorzichtig, (soms blind) vooruitzien naar wat  komt. Bij elk thema zijn een aantal kernwoorden opgesomd, sommige zijn herkenbaarder voor de één dan voor de ander. We werken rond dat wat het best aansluit bij jouw ervaring.

» Geboorte
» Trouw
» Groei
» Overgang
» Verlies & Rouw

© Anders Vieren 2008 - www.andersvieren.be - Contact
Webdesign: Ziep